top of page
House of Indra sessioner ocg behandlingar

Indras

SESSIONER

&

BEHANDLINGAR

Här nedan finner du de sessioner och behandlingar som finns hos House of Indra. Har du några frågor eller funderingar kring sessionerna, tveka inte att höra av dig.

BOKA 
LÄS MER
TIDIGARE LIV
BOKA 
House of Indra, soulreading
House of Indra, tidigare liv
House of Indra, kristallhealing
House of Indra, light body activation
House of Indra reiki
House of Indra, mentorskap
ÄNGLASESSION
House of Indra, soulreading

SOULREADING


Vad har du med dig för livsgåvor in i det här livet? Hur kan du på bästa sätt använda dig av dem? Vad finns att läsa i ditt själskontrakt? 
Detta är några av svaren som kan komma att ges vid en Soulreading. 

 

Under en Soulreading hämtar Anna Indra information från ditt eget Högre Jag och de ljusguider, ljusmästare som finns vid din sida. 

All information som kommer fram under läsningen är av rent kärleksljus och för ditt högsta bästa. 
Informationen som kommer fram kan ses som gyllne nycklar som du kan använda dig av för att öppna nya dörrar inom dig. Dessa dörrar vill leda dig in i hjärtat. 

I hjärtat finns din sanna väg, där hittar du dina unika själsgåvor och den samlade kunskapen som din själ har samlat på sig under alla dina jordeliv, och eventuellt på andra plaster i vårt vackra Universum där din själ kan ha tillbringat tid och liv.
 

Vi lever i en mycket speciell tid just nu. Uppvaknandets tid. 
En tid där vi människor börjar förstå att vi är så mycket mer än vår fysiska kropp. 

En Soulreading kan ge svar på mycket av de frågor som kan komma att väckas inom dig när du börjar att vakna upp. 

 

Tiden är nu, att börja lyssna efter henne, din egen själs mjuka viskningar inom dig. 

 
 

PRIS: 75 MIN - 1555 KR

 även på distans via Zoom

 

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px.png
tidigare liv
House of Indra ,  tidigare liv

TIDIGARE LIV

För karmisk läkning och förståelse av nuet

Alla dina tidigare inkarnationer finns lagrade i dina cellminnen. Allt du har varit med om finns där. Glädje, sorg, smärta, relationer, unika gåvor som du har haft osv. 

Anna ser din tidslinje, vilket betyder dina tidigare inkarnationer här på jorden. 
Kanske vill du få förståelse för ett mönster/beetende/rädsla som du har i nuvarande livet, som hindrar dig i nuet.
Var kommer det ifrån och hur kan du släppa det?
Är det en relation du vill titta på? Har ni levt tillsammans tidigare? Isåfall när och var. Vad är det ni skall lära av relationen idag?
I alla sessioner guidas och vägleds Anna av Änglarna, för att hela och få klarhet i det förflutna. 
Under sessionen bjuder vi in dina Änglar som förmedlar budskap och vägledning angående de/det liv vi får tillgång till.

PRIS: 75 MIN - 1444KR


 

 

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px.png
Kristallhealing
House of Indra, kristallhealing

KRISTALLHEALING
 

Under en kristallhealing får du hjälp att balansera ditt energifält genom kristallernas magiska krafter. 

Ingen session är den andra lik, just din session är helt unik.

Anna arbetar med att först läsa av ditt energifält, din aura, för att se vad för obalanser som finns där och som önskas balanseras.
Sedan väljs de stenar och kristaller ut som på bästa sätt kan användas för att öka höja din energi. 

Under kristallhealingen ligger du ner på ett mjukt underlag, med filt på dig. 
Sedan placeras stenarna/kristallerna ut i specifika mönster/placeringar på de energipunkter, chakran och meridianer som kallar. 

Under kristallhealingen bjuder vi in dina Änglar och guider för att ta emot budskap angående healingen, vad som kan ha orsakat obalanserna i kroppen

PRIS: 75 min - 1200 kr
 

 

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px.png
Kristllin ljuskroppsaktivering
House of Indra, kristallin ljuskroppsaktivering

KRISTALLIN LJUSKROPPS AKTIVERING
 

                           Aktivering av ditt Mästar Jag
 

Under denna session agerar Anna Larsson, under överseende av Ärkeängel Metatron, som en kanal för ditt Högre Jag – och genom henne kommer Du att fullt aktivera Din kristallina ljuskropp.
Anna kommer att förmedla högfrekventa sacred sounds och frekvenser och skapa en för dig helt unik och högfrekvent kristalllayout i samklang med ditt Högre Jag och ditt högre hjärtas vibration.
Detta möjliggör för dig att öppna upp för din sanna essens – ditt Mästar Jag och dina unika själsgåvor - nycklar, koder, själssymboler och inre visdom - som vibrerar i en högre frekvens och är hållna av ditt Högre Jag och ligger i din kristallina ljuskropp.  

Känner du dig kallad att genomgå en kristallin ljuskroppsaktivering är du redo att fullt gå din egen unika väg. Processen för denna session startar i och med första kontakten. En förberedande healingprocess startas i dig, detta för att vara redo och öppen för att kunna ta emot den högsta formen av ljus när du är på plats för din kristallina ljuskroppsaktivering.
 

Under sessionen kommer du att uppgradera din energifrekvens – från att ha vibrerat från ditt personliga hjärta till att kunna vibrera från ditt högre hjärta av service.
Att öppna upp för att vibrera från ditt Mästar Jag.
Att kunna vara en ”Walking Master” i samklang med hjärtats vibrationer.  Sessionen överses av Ärkeängel Metatron  och din Soul Star familj. 

 

Känner du dig kallad att följa ditt högre hjärtas sanning och skapa från den frekvensen? 

Är du redo att agera från ett universellt högre hjärtchakra – i samklang med kosmos? 

Är du redo att vibrera i en högre energifrekvens och att fullt öppna upp för nya koder, nycklar och symboler?

Är du redo att öppna upp för dina unika själsgåvor? 

Då är du varmt välkommen att boka in dig för en tid. 

 

PRIS: 2,5 timma 2222 kr
 


 

 

reiki
House of Indra, reiki

ÄNGLASESSION

Med kanaliserad vägledning frånÄnglarna

Vilken är din unika livsuppgift? 

Det är en av de vanligaste frågorna vi ställer oss. 

Under denna session används Anna som kanal för dina Änglar. Hon tar du emot vägledning och information från dina guider och Änglar.  

De förmedlar kärleksfylld information om din livsuppgift, om nuet och de livsval du står inför. 
De visar även på dina unika gåvor som finns för dig att ta fram i det här livet. 

En session är 60 min, kostar 900 kr

Stockholm eller Örebro, även på distans 

Önskar du uppföljning av en session så bokar vi en 60 minuters tid

 

REIKI

Universiell livsenergi

Reiki är en gammal healingform som har sitt ursprung i Japan.
Healingformen sänker dina stresshormoner och skapar balans i ditt energifält. 
När du tar emot reiki, universiell livsenergi, ökar strömmen och flödet av energi in i din kropp och in i alla dina celler i kroppen. 
Energin skapar balans i både din fysiska kropp som dina subtila energikroppar. 

Hos House of Indra förmedlas Reiki av Reikimaster Johan Larsson. 

PRIS: 75 min - 695kr

 

 

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px.png
bottom of page